τέλη κυκλοφορίας

Έρχεται νέα αύξηση στα ...

Jun 08, 2018No Comments

η φορολογία για την απόκτηση καινούριων ή εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων υπολογίζεται πέραν της Αξίας Λιανικής προ Φόρων και από τις εκπομπές Co2. Με το νέο