Ο πράσινος χοίρος τώρα και στην Ελλάδα !!

Το ελληνικό «Πράσινο Χοιρινό Κρέας- Green Pork» αποτελεί μια νέα πρόκληση για την αγροτική οικονομία και τη βιομηχανία καθώς σύμφωνα με μελέτη είναι ανώτερο ποιοτικά από το κλασικό χοιρινό κρέας αλλά θα κοστίζει λιγότερο.

Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν ύστερα από έρευνα κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ, στην οποία βασικός ερευνητικός εταίρος ήταν το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων – Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου με υπεύθυνο τον καθηγητή Γιάννη Σκούφο, ενώ καθήκοντα συντονιστή του έργου είχε ο βιομηχανικός εταίρος και συγκεκριμένα η Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου με υπεύθυνο τον Πρόεδρό της κ. Νικόλαο Παπαγιάννη.

Η πρόταση στοχεύει να ερευνηθεί η δυνατότητα χρησιμοποίησης εγχώρια παραγόμενων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών σε αντικατάσταση του σογιάλευρου. Πιο συγκεκριμένα: (1) να προσδιοριστούν οι περιορισμοί που προκύπτουν από την χρησιμοποίηση των εγχώριων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών (2) να εξεταστούν οι συνέπειες της προσθήκης αυτών των ζωοτροφών στις αποδόσεις των χοίρων και να προσδιοριστούν τα βέλτιστα επίπεδα προσθήκης των εγχώριων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών (3) να εξεταστεί η προσθήκη στις χοιροτροφές, φυσικών αυξητικών παραγόντων, όπως, αρωματικών φυτών και εκχυλίσματα αυτών, χηλικών ενώσεων αμινοξέων και ιχνοστοιχείων ι) ως αυξητικές (ii) αντιοξειδωτικές και (iii) ως άνοσο-διεγερτικές ουσίες και να εφαρμοστούν τα ευρήματα στη διατροφή χοίρων σε μεγάλη κλίμακα (4) να παραχθεί ένα «λειτουργικό» τρόφιμο με βάση το χοιρινό κρέας με ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία του καταναλωτή (5) να εκτελεστεί μια ανάλυση περιβαλλοντικής επίδρασης, που χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία αξιολόγησης του κύκλου ζωής του άνθρακα (6) να ερευνηθεί, μέσω περιβαλλοντικής ανάλυσης, ο αποτελεσματικότερος τρόπος μείωσης των περιβαλλοντικών επιδράσεων από την παραγωγή χοιρινού κρέατος εντός και εκτός των κτηνοτροφικών κτιρίων (7) να διαδοθούν αποτελεσματικά τα συμπεράσματα και οι εφαρμογές της μελέτης στη σχετική βιομηχανία. Το πρόγραμμα θα επιβάλλει τη συνεργασία των επιχειρηματιών της εκτροφής χοίρου σε βιομηχανική κλίμακα, της βιομηχανίας ζωοτροφών, της βιομηχανίας κρέατος και προϊόντων-σκευασμάτων κρέατος με βάση το χοιρινό κρέας και των ερευνητικών ομάδων που σχετίζονται άμεσα με την υγεία και τη διατροφή του χοίρου, την επιστήμη του κρέατος καθώς και το περιβάλλον, με τελικό σκοπό την παραγωγή χοιρινού κρέατος το οποίο αν και θα είναι ανώτερο ποιοτικά θα στοιχίζει λιγότερο και με βάση την ανάλυση του κύκλου ζωής του άνθρακα θα επιβαρύνει λιγότερο το περιβάλλον.

Οφέλη

Ο πράσινος χοίρος:

• Αποβάλλει 9-12% λιγότερο άζωτο με τα κόπρανα

• 102 λιγότερα παθογόνα μικρόβια ανά γραμμάριο κοπράνων

• 28-36% λιγότερη αμμωνία στο αέριο περιβάλλον

• Εκπέμπει λιγότερα γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά κιλό ζώντος βάρους

• Καταναλώνει 8-12 κιλά λιγότερη τροφή που σημαίνει λιγότερη κατανάλωση 15.000tn τροφής ετησίως στην Ελλάδα που σημαίνει 810 λιγότερες μεταφορές τροφής με τριαξονικά ετησίως επιπλέον μείωση κατά 0.3% του παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα στη χώρα από την χοιροτροφία

• Δημιουργία 25.000 στρεμμάτων ελεύθερων για καλλιέργειες για την παραγωγή ζωοτροφών για την εγχώρια κατανάλωση

• Παραγωγή υγιεινότερου και ασφαλέστερου κρέατος, μικρότερες πιθανότητες επιμόλυνσης του κρέατος στο σφαγείο

• Βελτίωση της παραγωγικότητας στην Ελληνική χοιροτροφία (1.8-2.2%)

• Μείωση της εισαγωγής χοιρινού κρέατος (1.5%)/αύξηση της αυτάρκειας

• Μείωση της εισαγόμενης ποσότητας ακριβών ζωοτροφών (6-8%)

• Παράλληλη αύξηση παραγωγής χοιρινού κρέατος κατά 4.800tn, το 1.5% των εισαγωγών, πέραν του ότι το κρέας που παράγεται έχει βελτιωμένα χαρακτηριστικά (αυξημένη ποσοστιαία πρωτεΐνη, χαμηλότερα λιπαρά, χαμηλότερο μικροβιακό φορτίο, μη χρησιμοποίηση γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών)

• Δημιουργία πρότυπου και διακριτού συστήματος παραγωγής χοιρείου κρέατος που μπορεί να διαφοροποιήσει την Ελληνική παραγωγή από την συμβατική βιομηχανικού τύπου παραγωγή

Το «Πράσινο Χοιρινό Κρέας- Green Pork» θα προβάλει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (9 έως 17 Σεπτεμβρίου 2017).

Με πληροφορίες από την greenpork.gr.

Leave A Comment