H κυβέρνηση αγαπάει πολλοί τους καναλάρχες και τους δίνει και άλλα εκατομμύρια με επείγον νομοσχέδιο

Χέρι χέρι φαίνεται ότι πάνε κυβέρνηση και καναλάρχες αφού για μία ακόμα φορά σε ένα νομοσχέδιο ενσωματώθηκαν τόσε πολλές ευνοϊκές φωτογραφικές διατάξεις που κάνουν τους μεγαλοκαναλάρχες της χώρας μας ακόμα πλουσιότερες.

Διαβάστε επίσης: Με αυτό το κουτί μπορείτε να βλέπετε τα πάντα δωρεάν.

Αυτή τη φορά η νέα “λίστα Πέτσα” έφτασε στην βουλή με τίτλο μάλιστα «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός»περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Με το άρθρο 11 του σχετικού νομοσχεδίου, γνωστοποιείται, πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σύντομα σε νέα διαφημιστική καμπάνια, αντίστοιχης εκείνης του «Μένουμε σπίτι», που κόστισε περίπου 24 εκατ. ευρώ.Στη σχετική διάταξη, αλλά ούτε και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο δεν αναγράφεται το κόστος της νέας εκστρατείας. Το ΓΛΚ αναγράφει, ότι το κόστος θα εξαρτηθεί «από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και αξία συμβάσεων)».

Διαβάστε επίσης: Με αυτό το κουτί μπορείτε να βλέπετε τα πάντα δωρεάν.

Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα της πρώτης καμπάνιας δόθηκαν σε τηλεοπτικά κανάλια, σε site σε ραδιόφωνα και εφημερίδες χωρίς κριτήρια αναγνωσιμότητας, αλλά με αποκλειστικό κριτήριο τη φιλική τους σχέση με την κυβέρνηση και το πόσο κολακευτικά σχόλια, γράφουν για κυβερνητικά στελέχη ή μέλη των οικογενειών τους. Παρότι δεν αναγράφεται το ποσό του κονδυλίου που θα διατεθεί για τη νέα καμπάνια, αναγράφεται, ότι η ανάθεση της διαφημιστικής εκστρατείας θα γίνει με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς διαγωνισμό!

Αναλυτικότερα το πλήρες κείμενο του άρθρου 11 του νομοσχεδίου είναι το ακόλουθο:
Κατεπείγουσες διατάξεις για την ενημέρωση του κοινού για θέματα προστασίας της δημόσιας υγείας
«Είναι δυνατή η ανάθεση υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας που απαιτείται για την έγκαιρη υλοποίηση τους, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων που αφορούν στην ανάθεση σχετικών υπηρεσιών από την Προεδρία της Κυβέρνησης και διατάξεων που αφορούν στη μετάδοση των σχετικών μηνυμάτων από μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης: Με αυτό το κουτί μπορείτε να βλέπετε τα πάντα δωρεάν.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ανάθεσης και παροχής των υπηρεσιών, π διαδικασία διάθεσης των σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης και οι λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος. Ο Υπουργός στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του παρόντος». Και η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθεσης με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διαγωνισμού, υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών καθώς και κάθε άλλης συναφούς υπηρεσίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη λήψη μέτρων για την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού. Κατά παρέκκλιση ειδικότερων διατάξεων, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός και αξία συμβάσεων)».

Φοροαπαλλαγή για τις διαφημίσεις
Παράλληλα, με το άρθρο 8 του νομοσχεδίου, χορηγείται προσαυξημένη έκπτωση για συγκεκριμένες διαφημιστικές δαπάνες επιχειρήσεων κατά τα φορολογικά έτη 2020-2021, μέτρο από το οποίο επίσης θα ευνοηθούν τα κανάλια, που λαμβάνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της διαφημιστικής πίτας. Ειδικότερα εκπίπτουν οι ανωτέρω διαφημιστικές δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με ειδική πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους είτε επλήγησαν οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COV1I) – 19.

Το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης
Με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου αναστέλλεται για ένα χρόνο και συγκεκριμένα από την Οκτωβρίου 2020 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο καταβάλλουν όσοι διαθέτουν δορυφορικούς αποκωδικοποιητές και συνδέσεις με τις πλατφόρμες της NOVA και της Cosmote. Το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης επιβλήθηκε από την 1-6-2016 αναλογικά υπέρ του Δημοσίου, και βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης. Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Η απώλεια των εσόδων υπολογίζεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε περίπου 18 εκατ. ευρώ.
Το σχετικό άρθρο προβλέπει συγκεκριμένα: «Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) νια την περίοδο από lης Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021».

Διαβάστε επίσης: Με αυτό το κουτί μπορείτε να βλέπετε τα πάντα δωρεάν.

Leave A Comment