Πολιτική

Γιατί οι ΗΠΑ δεν παραχω...

May 22, 2017No Comments

Ιδιαίτερα κρίσιμη αποδεικνύεται η συνεργασία της χώρας μας με τις Η.Π.Α. Σε μία περίοδο που η Τουρκία απομονώνεται και από τους ίδιους τους συμμάχους της (από τη βάση του Ιντσιρλίκ αποχωρούν μία μία οι δυνάμεις), οι σχέσεις